تانکر فروشی

اصلاح بی نظمی

۳۰ تیر ۱۳۹۷

در این فیلم می بینیم: برای اصلاح بی نظمی کودکان چه کنیم؟


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

در این مجموعه ویدئویی قصد داریم تا نکاتی تربیتی کوچک اما با تاثیرگذاری زیاد را بیان کنیم تا با توجه بیشتر والدین به آن‌ها روابط بهتری میان فرزندان و اولیا ایجاد شود.

کلمات کلیدی : بی نظمیاصلاح بی نظمیتربیت فرزندمشاورانمشاوران برترتربیت درست