تانکر فروشی

برچسب زدن

۳۰ تیر ۱۳۹۷

در این فیلم می بینیم: آیا از عواقب برچسب زدن به فرزندتان آگاهید؟


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

در این مجموعه ویدئویی قصد داریم تا نکاتی تربیتی کوچک اما با تاثیرگذاری زیاد را بیان کنیم تا با توجه بیشتر والدین به آن‌ها روابط بهتری میان فرزندان و اولیا ایجاد شود.

کلمات کلیدی: تربیت فرزند | برچسب زدن به کودکان  | تربیت درستمشاوران برتر مشاوران