تانکر فروشی

دوره تربیت مربی کودک در هنرکده لنا

۲۳ مرداد ۱۳۹۷

هنرکده لنا با توجه به لزوم حضور مربیان متخصص و آموزش دیده در عرصه کودک؛ بر آن شدند تا به برگزاری دوره های تربیت مربی کودک اقدام کنند .شایان ذکر است امکان برگزاری این دوره ها در مراکز دیگر در تهران و شهرستان ها میسر است.

آدرس: اتوبان صدر، بلوار کاوه شمال، ابتدای روشنایی، پلاک ۱۴

جهت کسب اطلاعات با هنرکده لنا با شماره ی ۲۲۲۰۰۹۸۹ ( داخلی ۳۰۶ ) تماس بگیرید.

دوره تربیت مربی کودک در هنرکده لنا
دوره تربیت مربی کودک در هنرکده لنا