تانکر فروشی

قطار سریع السیر شرق

۲۵ تیر ۱۳۹۷

ما در این اتاق در سال ۱۹۳۴ هستیم .

زمانی که قطار سریع السیر شرق سفرش را از پاریس به استانبول شروع کرد.

در این زمان آقای ساموئل ادوارد به قتل رسیدند .

شما از اعضای گروهی هستید که به طور مستقیم درگیر قتل وی شده اید .

برای اولین بار در تاریخ اتاق های فرار قاتل بین بازیکنان قرار گرفته است.

قاتل بین بازیکنان قرار گرفته است

در سال ۱۹۳۴ قطار سریع السیر سفرش را آغاز کرده است

Arrow
Arrow
Shadow
Slider

در مرکز تانکر فروشی تهران میتوانید به راحتی با رزرو آنلاین لحظات شادی را در کنار خانواده و بستگان و دوستانتان داشته باشید