تانکر فروشی

معرفی کتاب برایم شمع روشن کن

۱۵ مرداد ۱۳۹۷

درباره کتاب برایم شمع روشن کن : سارا از بعد تولد ١٢ سالگی اش به یکباره بزرگ می شود. او در بطن ورود به نوجوانی از مادرش دور افتاده است. مادر را در بیمارستان بستری کردند و سارا را برای عیادت نمیبرند.

دلتنگی و بغض باعث می شود تا او برای شخصی در دورترین نقطه جهان که از طریق اینستاگرام پیدایش کرده، ایمیل بفرست. ایمیل پشت ایمیل تا شاید دلتنگی او کم شود.
پس از آن برای دخترک نوجوان تنها چه اتفاقی می افتد؟!
زندگی سارا شبیه دخترکان تنهای سرزمینمان است.

مشخصات کتاب برایم شمع روشن کن

معرفی کتاب برایم شمع روشن کن
معرفی کتاب برایم شمع روشن کن

موضوع: داستان/ ارتباطات

نویسنده: مریم محمد خانی

گروه سنی: ١١ تا ١٨ سال

ناشر: افق

چاپ اول: ١٣٩٧

قیمت:١٢٠٠٠تومان

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی مناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت تانکر فروشی را دنبال کنید…