تانکر فروشی

معرفی کتاب حسن در خانه

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

درباره کتاب حسن در خانه :می‌ دانید دلیل اصلی اینکه بچه‌ های کوچک ما شیطونی و خرابکاری می‌ کنند دقیقا چیست؟ بچه‌ های ما درست نمی دانند دوست داشتن یعنی چی و برای اینکه خودشان را به خانواده ثابت کنند دائما خرابکاری می‌ کنند. بایستی به آن‌ ها عشق و دوست داشتن خودمان را اثبات کنیم تا کمتر شاهد چنین رفتارهایی باشیم.

مشخصات کتاب حسن در خانه

معرفی کتاب حسن در خانه
معرفی کتاب حسن در خانه

موضوع: مهارت رفتاری

نویسنده: دیوید شانن

مترجم: هایده کروبی

گروه سنی: ۳ تا ۸ سال

ناشر: نردبان

۳۲ صفحه‎ ‎

چاپ دوم: ۱۳۹۴

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

این کتاب جز فهرست بیست و پنجم لاک پشت پرنده بهترین کتاب های بهار ۱۳۹۶ هست.