تانکر فروشی

کارتون ماشا و میشا – قسمت پنجاه و یکم (ماشا نینجا می شود)

۲۴ تیر ۱۳۹۷

ماشا دخترکی شیطون، شاد، مهربان و پُرانرژی است که با خوک، بز و سگش در جنگل زندگی می کند. تمام حیوانات جنگل از او گریزانند. ولی خرسی در جنگل زندگی می کند که با او دوست هست و ماجراهای زیادی دارند. در قسمت پنجاه و یکم ماشا نینجا می شود!

اگر یک آکهی دیدید که نوشته همه جور امکاناتی بهتون میدیم فقط بیاید خونه ما چند ساعتی بشینید و تلویزیون ببینید، هیچ وقت وسوسه نشید این کارو قبول کنید! چون احتمالا یه بچه ای توی اون خونه هست که قراره بیچاره تون کنه! این قسمت از انیمیشن ماشا و میشا رو ببینید تا بفهمید دلیل این حرف چیه ?

قسمت های دیگر این انیمیشن زیبا و بامزه را اینجا ببینید.

.ud941d1e867e03cdb5ad72394a4a52a0d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud941d1e867e03cdb5ad72394a4a52a0d:active, .ud941d1e867e03cdb5ad72394a4a52a0d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud941d1e867e03cdb5ad72394a4a52a0d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud941d1e867e03cdb5ad72394a4a52a0d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud941d1e867e03cdb5ad72394a4a52a0d .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud941d1e867e03cdb5ad72394a4a52a0d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

بیشتر بخوانید …  کارتون بره ناقلا – چراغ جادو

نوشته کارتون ماشا و میشا – قسمت پنجاه و یکم (ماشا نینجا می شود) اولین بار در تانکر فروشی پدیدار شد.