تانکر فروشی

کارگاه مادر و کودک روپا هنرکده لنا

۹ مرداد ۱۳۹۷





زندگی آپارتمان نشینی، بازیهای رایانه ای، تعداد هم بازیهای کم و آلودگی هوا، از جمله دلایل کم تحرکی و ضعف کودکان حال حاضر نسبت به دوره های قبل شده است. هنرکده لنا، کارگاه مادر و کودک روپا ویژه کودکان ۲ تا ۳ سال برگزار می کند.

در این کارگاه فعالیت هایی در جهت ارتقای توانمندی های حرکتی و فیزیکی کودکان و شناخت هر چه بیشتر ویژگی های جسمی آنها، در قالب بازی های هدفمند ارائه می شود و انتظار می رود، کودک در طول زمان این کارگاه، از سلامت جسمی و توانایی های حرکتی قابل قبولی برخوردار گردد.

کارگاه مادر و کودک روپا هنرکده لنا
کارگاه مادر و کودک روپا هنرکده لنا

زمان: چهارشنبه ها ساعت ۱۶

گروه سنی: ۲ تا ۳ سال

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی ۲۲۲۰۰۹۸۹ داخلی ۲۰۱ تماس بگیرید.